Kazakhstan11
Za lepší zítřky!
11[21]
Original image
 
Pro ty, co neumí rusky: " Kazchstán se musí stát jednou z efektivně se rozvíjející zemí světa, aby zajistil vysoký životní standard svým občanům." Z poselství prezidenta N.Nazarbajeva ke kazašskému národu. Vlastně jsme tam nebyli jen v období tichých oslav VŘSR, ale také v době voleb.